• INFORMACJE

   • ​​​

    Wszystkim korzystającym przypominamy, że zgodnie z regulaminami:

    • na pływalni obowiązuje czepek, klapki oraz strój kąpielowy/kąpielówki.  Informujemy, iż w trosce o higienę naszych klientów oraz o bezpieczeństwo kąpieli od strony sanitarnej, obowiązują tylko i wyłącznie kąpielówki lub spodenki bez kieszeni, całkowicie przylegające do ciała. Klienci którzy posiadają nieodpowiednie szorty kąpielowe będą proszeni o opuszczenie niecki basenowej Pływalni.
    • wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień  regulaminów nie będą rozpatrywane 
    • zwrotów za bilety nie uwzględnia się
    • podstawą skorzystania z ulg obowiązujących na pływalni jest okazanie przy zakupie biletu stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki
    • prowadzenie przez osoby fizyczne i prawne, jakiejkolwiek formy zorganizowanych ćwiczeń na terenie pływalni, wymaga pisemnej zgody kierownictwa obiektu
    • kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni
    • ZGODNIE Z REGULAMINEM PŁYWALNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE  – Maksymalna dopuszczalna ilość osób korzystających jednocześnie z pływalni wynosi 70 osób. (nie dotyczy grup zorganizowanych  – REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁYWALNI PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE). Obsługa pływalni może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób.
    • Trybuny  na pływalni  zgodnie z regulaminem udostępniane są podczas zawodów, imprez oraz lekcji pokazowych. 
    • Pływalnię szkolną obowiązuje respektowanie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP wprowadzonych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów.
    • Osoby korzystające z pływalni są zobowiązane do podporządkowania się decyzjom i nakazom wydawanym przez kierownictwo pływalni, ratowników i innych pracowników.
    • Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminów obowiązujących na pływalni

       Pływalnia kryta jest obiektem Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie.

    Na terenie pływalni znajdują się:

    • basen sportowy o wymiarach 25 m x 15 m, głębokości od 1,2 m do 1,8 m (6 torów); Temperatura wody w basenie pływackim oscyluje w granicach od 27 °C do 28 °C.
    • basen rekreacyjny o powierzchni 162 m 2 ,głębokości od 0,9 m do 1,2 m; Temperatura wody w basenie rekreacyjnym oscyluje w granicach od 29 °C do 32 °C .
    • zjeżdżalnia o wymiarach 9 m x 3 m (powyżej 8 lat),
    • trybuny dla widzów – udostępniane wyłącznie podczas zawodów i imprez sportowych.

     

     

   • KOMUNIKATY

   • 22 grudnia 2023 r.    –    01 stycznia 2024 r.  –  przerwa serwisowo-techniczna