•  
    
    
    
    
    
    

   Rada Rodziców  Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie

    

   Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51

    

   Rok szkolny 2023/2024

   Prezydium:

   • Przewodniczący: Robert Ratajski
   • Za-ca przewodniczącego: Bartłomiej Kopyść
   • Skarbnik: Agnieszka Nowek
   • Sekretarz: Justyna Chmielewska
   • Członek: Sylwia Mikołajczyk
   • Członek: Agnieszka Sweczyna
   • Członek: Katarzyna Żurawska  

   Komisja rewizyjna:

   • Cieślak Małgorzata
   • Czarnecka Jolanta
   • Mikołajczak Katarzyna                                                                                    
   Składka:

    

   ·       80 zł (od jednego dziecka)

   ·       100 zł (przy 2,3,… dzieci – za wszystkie łącznie)

   Koordynator szkolny: Gabriela Chmielewska

    

   KONTO RADY RODZICÓW:

   RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51  ul. Jodłowa 21, 71-114  Szczecin

   Numer rachunku bankowego:   Bank PEKAO S.A  I Oddział w Szczecinie  11 1240 3813 1111 0010 4878 6567

   W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę

   Kontakt e-mail: rrsp51@tlen.pl