• Rekrutacja – rok szkolny 2024/2025

    

    

   Szanowni Rodzice,

   Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2024 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 15.04.2024 r. - 16.04.2024 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

    

    

   KLASY 1 – HARMONOGRAM REKRUTACJI

   • 12.04.2024 godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   • 15.04.2024 – 16.04.2024 do godz. 15:00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia w sekretariacie uczniowskim (załączniki do pobrania poniżej)

    

   KLASY 4 – HARMONOGRAM REKRUTACJI

   • 10.04.2024 godz. 15:00 - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
   • 11.04.2024 – 12.04.2024 do godz. 15:00 - Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia w sekretariacie uczniowskim (załączniki do pobrania poniżej)

    

   A.    Zgłoszenie do szkoły podstawowej obwodowej:

   Wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły obwodowej.  

   „Zgłoszenie …” wraz z „Oświadczeniem” po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej najpóźniej do dnia 20.03.2024 r.

    

   B.  Wniosek do szkoły podstawowej spoza obwodu:

   Wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa. Należy wypełnić „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” i dziecko bierze udział w rekrutacji na wolne miejsca w szkole.

   Rodzic może wskazać we „Wniosku …” maksymalnie szkoły podstawowe oraz różne typy oddziałów w tych szkołach (sportowe, ogólnodostępne, integracyjne), ustawiając je w preferowanej kolejności, tzn. od oddziału (szkoły) najbardziej preferowanego do oddziału najmniej preferowanego. 

   Dodatkowo we „Wniosku …” rodzic wskazuje szkołę obwodową, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do wybranych szkół , system przypisze dziecko do szkoły obwodowej.

   Wniosek …” i  „Załącznik …” (kryteria) po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszej preferencji (tzn. wpisanej w pierwszym wierszu) najpóźniej do dnia 20.03.2024 r.

   C.  Informacje dodatkowe:

   W roku szkolnym 2024/2025 szkoła zamierza utworzyć    6    oddziałów klas pierwszych:

   • 2 sportowe (pływanie, gimnastyka artystyczna – dziewczęta i piłka nożna – chłopcy) - szczegóły w zakładce Klasy sportowe
   • 4 ogólne
   • Nabór odbywać się będzie drogą elektroniczną na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin.

   INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

   1. Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin .
   2. Stworzyć listę preferencji placówek.
   3. Wypełnić pozostałe pola formularza.
   4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący.
   5. Proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
   6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.