• Świetlica

  • ABC świetlicy

   W roku szkolnym 2023/2024 świetlica pracuje w godzinach od 7:00 do 17:00.
   Dzieci mają do dyspozycji 6 pomieszczeń świetlicowych. Nasi podopieczni korzystają także z placu zabaw, otwartej strefy aktywności, stołu z ,,piłkarzykami”.

   Wychowawcy świetlic: Bara Magdalena, Celebucka Renata, Harzyńska Jolanta, Kula Kinga, Rychlicka Monika, Sokołowska Agnieszka, Szwed Joanna, Tukaj Jolanta

   Podczas pracy w świetlicach prowadzone są następujące rodzaje zajęć:
   • zajęcia z bezpieczeństwa i higieny,
   • zajęcia dydaktyczne (pogadanki, opowiadania, gry i zabawy umysłowe, odrabianie zadań domowych, gry i zabawy dydaktyczne),
   • zajęcia z elementami wychowania fizycznego,
   • zajęcia przyrodnicze,
   • gry i zabawy świetlicowe (tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie, stolikowe, umysłowe, ruchowe – także na świeżym powietrzu),
   • zajęcia plastyczne, praktyczno – techniczne,
   • zajęcia z użyciem środków audiowizualnych,
   • zajęcia umuzykalniające,
   • zajęcia czytelnicze,
   •zajęcia artystyczne (recytacje, inscenizacje, konkursy).

   W świetlicy szkolnej nauczyciele realizują zadania zgodnie z planem pracy świetlicy.
   Zadania realizowane są w jednostkach tematycznych tygodniowych oraz dziennych. Praca prowadzona jest w następujących obszarach:
   • kształtowanie podstawowych nawyków harmonijnego współżycia w społeczności  uczniowskiej, prawidłowych relacji na podstawie zasad komunikacji interpersonalnej,
   • kształtowanie wartości moralnych, postaw tolerancji i uczuć patriotycznych,
   • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych-przybliżenie wiedzy z zakresu ekologii,
   • rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów,
   • troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
   • podnoszenie wyników nauczania,
   • Agresja – Stop!