• Cennik

    • PŁYWALNIA

     Opłatę pobiera się za 1 godzinę zegarową pobytu na basenie. Czas pobytu jest liczony od momentu odbicia zegarka do momentu jego zwrotu w kasie. Rzeczywisty czas pływania wynosi 45 minut.
     Za przekroczenie czasu pobierana jest opłata proporcjonalnie do jego przekroczenia.

      

     TYP BILETU CENA BRUTTO OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU
     NORMALNY 17 zł 0,28 zł /minuta
     ULGOWY 10 zł 0,20 zł /minuta

      

     BILET ULGOWY przysługuje:

     • dzieciom od lat 3,
     • dzieciom i młodzieży uczącej się do lat 19 (za okazaniem legitymacji szkolnej),
     • osobom niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, dotyczy także opiekuna jeżeli jest wymieniony w orzeczeniu),
     • pracownikom Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie,
     • osobom powyżej 65 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości,
     • zgodnie z zasadami funkcjonowania programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.

      

     WEJŚCIE BEZPŁATNE przysługuje:

     • dzieciom do lat 3,
     • weteranom i weteranom poszkodowanym – (na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego).

      

      

     WYNAJEM BASENU:    szkółki pływackie, firmy i inne podmioty
     TYP CENA BRUTTO
     BASEN SPORTOWY 900 zł                                     
     BASEN SPORTOWY – 1 tor 150 zł
     BASEN REKREACYJNY 300 zł                                   
        

      

     UDOSTĘPNIENIE BASENU JEDNOSTKOM PUBLICZNEGO SYSTEMU OŚWIATY:

     • organizacja zajęć treningowo-sportowych – 15,00 zł / 1 tor (90zł – duży basen)
     • organizacja programu „Nauka Pływania” – 15,00 zł / 1 tor  (90 zł –  duży basen)
     • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i innych na basenie rekreacyjnym – 50,00 zł

      

     SAUNA

     TYP BILETU CENA BRUTTO OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU
     60 minut 30 zł 0,50 zł /minuta
     30 minut 15 zł 0,50 zł /minuta

      

     Opłata za zniszczony lub zgubiony zegarek – 50,00 zł
     Opłata za zniszczony lub zgubiony numerek z szatni – 20,00 zł

      

      

     PARKING

     OPŁATA PARKINGOWA:

     • pierwsze 15 minut, liczone od momentu wjazdu na parking – bezpłatne
     • każde następne 15 minut – 1,00 zł

     Opłata za zgubiony bilet parkingowy  20,00 zł