•  

   ​​​​​​​

    ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

   ​​​​​​​

   ​​​​​​​

    

   Lp.

   Termin

   Wydarzenia i święta

   1.

   04.09.2023 r.

   Inauguracja roku szkolnego

   2.

   13.10.2023 r.

   Dzień Edukacji Narodowej

   3.

   01.11.2023 r.

   Wszystkich Świętych

   4.

   23–31.12.2023 r.

   Zimowa przerwa świąteczna

   5.

   01.01.2024 r.

   Nowy Rok

   6.

   15-28.01.2024 r.

   Ferie zimowe

   7.

   28.03 –02.04.2024 r.

   Wiosenna przerwa świąteczna

   8.

   01.05.2024 r.

   Święto Pracy

   9.

   02.05.2024 r.

   Dzień Flagi RP

   10.

   03.05.2024 r.

   Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja

   11.

   14.05.2024 r.

   Egzamin ósmoklasisty–język polski**

   12.

   15.05.2024 r.

   Egzamin ósmoklasisty–matematyka**

   13.

   16.05.2024 r.

   Egzamin ósmoklasisty–język obcy nowożytny**

   14.

   30.05.2024 r.

   Boże Ciało

   15.

   31.05.2024 r.

   Dzień dyrektorski*

   16.

   04.06.2024 r.

   Dzień Sportu / Dzień Dziecka

   17.

   21.06.2024 r.

   Zakończenie roku szkolnego

   18.

   22.06 – 31.08.2024 r.

   Ferie letnie

    

   *Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, działa świetlica, dyżury nauczycieli.

   **Dzień dyrektorski – dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych wyłącznie dla kl. 4-6, dla klas 1-3 zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, działa świetlica, dyżury nauczycieli.

   KLASYFIKACJA:

    

   półrocze I – 04.09.2023 r. – 31.01.2024 r.

   półrocze II – 01.02.2024 r.– 21.06.2024 r.

    

   Lp.

   Termin

   Wydarzenie

   1.

   do 19.12.2023 r.

   Propozycje ocen na I półrocze

   2.

   03.01.2024 r.

   Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

   3.

   do 24.05.2024 r.

   Propozycje ocen na II półrocze

   4.

   12.06.2024 r.

   Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

    

    

    ZEBRANIA Z RODZICAMI 2023/2024

    

   Lp.

   Termin

   Temat zebrania

   1.

   05, 12, 13.09.2023 r.

   Informacja o organizacji pracy szkoły

   2.

   20.12.2023 r.

   Inf. o przewidywanych ocenach niedostatecznych na I półrocze

   3.

   09 – 10.01.2024 r.

   Podsumowanie I półrocza

   4.

   24.04.2024 r.

   Inf. o egzaminie ósmoklasisty (kl. 8)

   5.

   28 – 29.05.2024 r.

   Inf. o przewidywanych ocenach końcowych

    

    

   KONSULTACJE DLA RODZICÓW

    

   Nauczyciele pełnią dyżur w poniższych terminach w godz. 1700 – 1800:

    

   11.X, 8.XI, 20.XII, 14.II, 10.IV, 8.V, 5.VI.