• Cennik

   • PŁYWALNIA

    Opłatę pobiera się za 1 godzinę zegarową pobytu na basenie. Czas pobytu jest liczony od momentu odbicia zegarka do momentu jego zwrotu w kasie. Rzeczywisty czas pływania wynosi 45 minut.
    Za przekroczenie czasu pobierana jest opłata proporcjonalnie do jego przekroczenia.

     

    TYP BILETU CENA BRUTTO OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU
    NORMALNY 17 zł 0,28 zł /minuta
    ULGOWY 10 zł 0,20 zł /minuta

     

    BILET ULGOWY przysługuje:

    • dzieciom od lat 3,
    • dzieciom i młodzieży uczącej się do lat 19 (za okazaniem legitymacji szkolnej),
    • osobom niepełnosprawnym (na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, dotyczy także opiekuna jeżeli jest wymieniony w orzeczeniu),
    • pracownikom Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie,
    • osobom powyżej 65 roku życia po okazaniu dokumentu tożsamości,
    • zgodnie z zasadami funkcjonowania programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”.

     

    WEJŚCIE BEZPŁATNE przysługuje:

    • dzieciom do lat 3,
    • weteranom i weteranom poszkodowanym – (na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego).

     

     

    WYNAJEM BASENU:    szkółki pływackie, firmy i inne podmioty
    TYP CENA BRUTTO
    BASEN SPORTOWY 900 zł                                     
    BASEN SPORTOWY – 1 tor 150 zł
    BASEN REKREACYJNY 300 zł                                   
       

     

    UDOSTĘPNIENIE BASENU JEDNOSTKOM PUBLICZNEGO SYSTEMU OŚWIATY:

    • organizacja zajęć treningowo-sportowych – 15,00 zł / 1 tor (90zł – duży basen)
    • organizacja programu „Nauka Pływania” – 15,00 zł / 1 tor  (90 zł –  duży basen)
    • organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i innych na basenie rekreacyjnym – 50,00 zł

     

    SAUNA

    TYP BILETU CENA BRUTTO OPŁATA ZA PRZEKROCZENIE CZASU
    60 minut 30 zł 0,50 zł /minuta
    30 minut 15 zł 0,50 zł /minuta

     

    Opłata za zniszczony lub zgubiony zegarek – 50,00 zł
    Opłata za zniszczony lub zgubiony numerek z szatni – 20,00 zł

     

     

    PARKING

    OPŁATA PARKINGOWA:

    • pierwsze 15 minut, liczone od momentu wjazdu na parking – bezpłatne
    • każde następne 15 minut – 1,00 zł

    Opłata za zgubiony bilet parkingowy  20,00 zł